Pagamenti agenzia delle entrate

Pagamenti agenzia delle entrate

Mokesčių inspekcija

Mokestinė prievolė yra prievolė mokėti įmokas pagal Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 270 straipsnį. Tai reiškia, kad jūs, kaip mokesčių mokėtojas, esate atsakingas už pinigų pervedimo riziką ir išlaidas (pvz., banko mokesčius).

Mokėtinos sumos (mokesčių skolos) dydis nurodomas pranešime apie reikalavimą sumokėti mokesčius. Jei nesumokate mokesčių skolos, mokesčių administratorius turi teisę imtis priverstinio išieškojimo priemonių. Tai gali būti jūsų banko lėšų Vokietijoje arba jūsų pensijų teisių Vokietijos pensijų įstaigose areštas. Be to, kai kuriose šalyse mokesčių skolos gali būti išieškomos pagal tarptautinio išieškojimo prašymą teikiant tarpvalstybinę administracinę pagalbą, atliekant intervenciją į jūsų užsienio turtą jūsų gyvenamojoje šalyje.

Be to, mokesčių inspekcija turi teisę nurodyti pensijų fondui išskaičiuoti mokestį iš sąskaitos, kad būtų užtikrintas mokestinis reikalavimas (EStG 50a straipsnio 7 dalis). Tokiu atveju iš jūsų mėnesinės pensijos bus išskaičiuojama proporcinga suma, kuri vėliau, kai bus nustatyti mokėtini mokesčiai, bus išskaičiuojama kaip avansinis mokėjimas. Sprendimą dėl mokesčių kredito suteikimo priima mokesčių inspekcija, t. y. jūs negalite jo susigrąžinti.

Individualus mokėjimo planas (toliau – PPP) – tai periodinių pajamų skolų beprocentinio mokėjimo dalimis sistema ir kolektyvinis pranešimas savivaldybėms, perdavusioms tokių pajamų surinkimą ATRM savanorišku laikotarpiu.

Jei nuspręsite užpildyti paraiškos formą, atitinkančią reikalavimus, kuriuos vėliau patikrins ATRM, būsite įtraukti į PPP ir jums paštu arba, pageidautina, el. paštu bus išsiųstas atitinkamas kvitas su sąskaitų sąrašu ir mokėjimo grafiku.

Periodinės savivaldybės sąskaitos, kurias reikia reguliariai apmokėti, gali būti išbrauktos iš plano arba, kai taikoma, įtrauktos kaip naujos sąskaitos, jei pareiškėjas gali pateikti patikimų įrodymų, kad jis (ji) nebeturi pareigos mokėti arba, kai taikoma, kad jis (ji) pradėjo mokėti.

2.- Pradinė kiekvienos įmokos, kurią turi sumokėti suinteresuotoji šalis, suma apskaičiuojama dalijant numatomą metinę sumą iš einamųjų finansinių metų laikotarpių, kuriais turi būti taikoma VPSP, pradedant nuo kito laikotarpio po paraiškos pateikimo.

193 forma. Informacinė deklaracija. Išskaičiuotas ir sumokėtas gyventojų pajamų mokestis (IRPF) nuo tam tikrų pajamų iš kilnojamojo kapitalo. Išskaitymai ir mokėjimai į IS ir IRNR (nuolatinės buveinės) sąskaitą nuo tam tikrų pajamų. Metinė santrauka.

Forma 123. Išskaičiuoti ir sumokėti Gyventojų pajamų mokestis, Pelno mokestis ir Nerezidentų pajamų mokestis (nuolatinės buveinės). Tam tikros pajamos iš kilnojamojo kapitalo arba tam tikros pajamos.

Forma 117. Išskaitos ir mokėjimai į gyventojų pajamų mokesčio, pelno mokesčio ir nerezidentų pajamų mokesčio sąskaitą. Kolektyvinio investavimo institucijų akcijų ar akcijų paketų perleidimo ar išpirkimo ir pasirašymo teisių perleidimo pajamos.

Forma 124. Išskaitos ir mokėjimai į sąskaitą. Pajamos ir pajamos iš kilnojamojo kapitalo, gautos perdavus, išpirkus, grąžinus, iškeitus ar konvertavus bet kokios rūšies turtą, t. y. surinkus ir panaudojus svetimą kapitalą.